Ligfiets-forum Archief: bericht 20989

Re: OT: Belgen en taal (was Re: Nubby

Marcel van Eijk hpvmars op gmail.com
Di Mrt 7 15:22:22 UTC 2006


On 3/7/06, Wilfred van Norel <ligfietsen op home.nl> wrote:
> Citeren Marcel van Eijk <hpvmars op gmail.com>:
>
> > Ui de online Van Dale:
> >
> > vijs (de ~, vijzen)
> >     1 [Belg., niet alg.] schroef
> >
> > amai (tw.)
> >     1 [Belg., inf.] uitroep van verbazing of teleurstelling
>
> Waaaaaaaaauuuuuuw...... da's handig, 'k wist niet dat er ook Belgische
> woorden in het Nederlandse (?) woordenboek staan.

Even ter correctie: er bestaan geen Belgische woorden. Het Nederlands
is de taal die gesproken wordt in Nederland, Vlaanderen, een deel van
Brussel en een deel van Suriname en de Nederlandse Antillen. Er is
zelfs een Nederlandse Taal Unie met vertegenwoordigers uit deze
landen. In principe is het groene boekje maatgevend. Ook woorden uit
verschillende dialecten zijn opgenomen en ook andere lokale
uitdrukkingen. Zo zal een westerling het niet hebben over een deur die
los staat, terwijl dat in het oosten toch vrij normaal is.

/Mars

--
Ga toch fietsen ... dat is pas stil


Meer informatie over de Ligfiets-forum mailinglijst