Ligfiets-forum Archief: bericht 20983

RE: Ligfiets-forum Digest, Volume 22, Nummer 13

herkimer112 op yahoo.dk herkimer112 op yahoo.dk
Di Mrt 7 14:07:00 UTC 2006


> Boven een Reynoldsgetal van 2320 stroomt het gas niet meer laminair door
> een buis.
> Het Reynoldsgetal bij de eerder genoemde diameter en de snelheid van de
> lucht is dan:
> 
> Re = (2*1)/1.71e-5 = 116959. Dus alles behalve laminair.
> 
> Wat doe ik fout dan?

Ik denk dat het er niet om gaat of de lucht laminair langs
de wand van de windtunnel stroomt. Ook in de turbine is
er sprake van flinke turbulentie. Als het meetobject maar
ver genoeg van wand en turbine verwijderd is zit je goed.

> If you have received this communication in error, 
> please notify the sender immediately by telephone 
> and with a "reply" message. Thank you for your cooperation.

Kun je voor dit soort noodgevallen ook je
telefoonnummer en reply-adres vermelden?

Rembrandt - zijn er ook windtunnels met rolbanen die met
de luchtstroom meebewegen?


Meer informatie over de Ligfiets-forum mailinglijst