Oude ligfietslijst: bericht 9513

Vorige bericht | Volgend bericht | Berichtenindex

Van: "Frans van Schoot Rouen" <FRANSISCUS.VAN-SCHOOT@w...>
Datum:  Tue Jan 30, 2001  8:20am
Onderwerp:  Klachtenformulier was RE: [ligfiets]

Als secretaris van de Fietsersbond (afdeling Flevoland) is het een van mijn
korte termijn doelen om op onze web site
"www.fietsersbond-flevoland.nl"
Een klachten of responsformulier te zetten.
Het basisformulier bestaat ondertussen wel maar door allerlei oorzaken nog
niet operationeel.
Nu er behoefte blijkt te zijn aan een meldpunt zal ik onze webmaster
aansporen er haast mee te maken.
Het formulier moet onder andere klachten opmerkingen over:

onveilige situaties
slecht onderhoud
aliens op de fietspaden
onduidelijke verkeersbesluiten
slecht afgestelde VRI's e.d.
enz...

kunnen inventariseren.

In gesprekken met gemeenteambtenaren over gevaarlijke en vaak onduidelijke
verkeerssituaties blijken we als verontruste partij die de belangen van de
fiets (dus ook de ligfietsers) behartigd, blijkt onze file niet over genoeg
materiaal, ergernissen en klachten te beschikken, om bezwaarschriften e.d.
gegrond te verklaren. We zitten dichtbij resultaten, en men begrijpt ons
standpunt, maar worden door gebrek aan harde data, toch te vaak als te
subjectief gezien. We moeten meer data (feiten) op tafel leggen vindt men
bij de overheid. Vandaar onze behoefte aan een klachtenformulier

Als er van deze formulieren on line zijn willen we dit graag weten (en wie
de makers zijn).

groet/salutations

Afdeling Flevoland secr. Frans van Schoot
Libelleplantsoen 1 1338 KV
Almere Buiten 036-5371831
E-mail: fmschoot@c...
17 Rue de Campulley
76000 Rouen France
0033.2.32.66 63 21 (0033.2.35.89.59.98)
E-MAIL: FRANSISCUS.VAN-SCHOOT@W...

Deze dagen weer François de Rouen-----Oorspronkelijk bericht-----Van: Ginkel van A.
[mailto:bert.ginkel@w...]
Verzonden: Saturday, 27 January 2001 21:01
Aan: ligfiets@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: [ligfiets]


Wel een zeer late reactie maar toch.......(was luchtfietserij,
17-11-2000)

jack schreef:
>
> o.a.:

> Mensen die meldingen willen maken van slechte wegen, onveilige
> situaties of anderzijds hebben niet een aanspreekpunt. Veel mensen
> worden toch ontmoedigd door de steeds wisselende wegbeheerders. Een
> punt zou veel beter zijn.
> Verder is het van belang om stoplichten beter te regelen. Een auto
> heeft een licht als hij een kruispunt moet nemen de fietser heeft er
> snel twee, soms drie. Als nu al deze lichten tegelijk op groen staan
> dan worden allerlei onveilige situaties voorkomen.
> Verder zou het geven van groen aan rechtsafslaand verkeer, en het
> daarna geven van groen aan fietsers moeten worden omgedraaid.
>

Misschien is er bij degene die iets over dit soort zaken wil melden
(klagen) een actieve afdeling van de Fietsersbond in de woonplaats. Die
willen nog wel eens dergelijke opmerkingen verzamelen en daarmee naar de
wegbeheerder gaan.

gegroet,
Bert - die "daar moet ik toch nog eens wat mee doen" berichten aan het
wegwerken is - van Ginkel
Lijstbeheer: ligfietsmanagers@egroups.com
Afmelden? Stuur een blanko mail aan ligfiets-unsubscribe@egroups.com
Vorige bericht | Volgend bericht | Berichtenindex