Oude ligfietslijst: bericht 24483

Vorige bericht | Volgend bericht | Berichtenindex

Van: "FM van Schoot" <f.vanschoot@c...>
Datum:  Fri Nov 8, 2002  4:44pm
Onderwerp:  RE: [ligfiets] rotondes

Hallo Frans,
Hier in Flevoland is het ook chaos op de rotondes,
Almere "probeert?" de nieuwe rotondes volgens de CROW uit te voeren.
Wie in Dronten een bezoekje brengt aan Velomobiel of de Ligfietsshop
kunnen op excursie en hebben meteen goede indruk van de soorten en
varianten op het inrichten van rotondes (daar is echt geen uniformiteit.
Alle rotondes aldaar zijn allemaal verschillend ingericht)
Emmeloord heeft zelfs een rotonde waar men 1 keer in de voorrang is en
drie keer niet
De meeste gemeentes hier in Flevoland hebben gewoon lak aan de CROW
aanbevelingen. De Provinciale gedeputeerde weet het ook niet meer, hij
wordt gevoed door (zijn ambtenaren en gemeenten) met onderzoeken van de
SWOF op de proppen waarin weer wordt beweerd dat het veiliger voor de
fiets is om ook binnen de bebouwde kom uit te voorrang te halen.
De Noordelijke provincies, vormen samen een blok en zijn allemaal bezig
om de fietser op rotondes binnen de bebouwde kom uit te voorrang te
houden. De Fietsersbond heeft inmiddels al een tweetal kort gedingen
verloren in deze kwestie.

Graag zou ik jullie verhaal horen of lezen dat jullie gebruikt hebben
horen om de gedeputeerd zover te krijgen om de gemeenten aan te
schrijven voor uniforme en veilige rotondes.

Groeten Frans, verdraait draaierig


www.fietsersbond.nl/flevoland


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Frans Ruigrok [mailto:f.ruigrok@f...]
Verzonden: vrijdag 8 november 2002 13:40
Aan: ligfiets@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: [ligfiets] rotondes


> Het grootste probleem aan rotondes vind ik dat de vorangfs situatie
niet
> altijd uniform is.

De Fietsersbond werkt er hard aan om de rotondes te uniformeren volgens
de
aanbevelingen van het CROW, een landelijk platform voor regelgeving in
de
weg- en waterbouw. In feite zitten daar alle wegbeheerders in en
maatschappelijke groeperingen die met verkeer te maken hebben. Denk aan
3VO,
ANWB, Transport een Logistiek Nederland, Fietsersbond, Conexxion. Hun
aanbevelingen wegen dan ook zwaar, maar die waar fietsers wat aan hebben
wegen geloof ik wat minder zwaar. Denk aan hun aanbeveling om zoveel
mogelijk fietspaden te asfalteren.

Over de voorrang zeggen ze: Binnen de bebouwde kom fietsers in de
voorrang.
Buiten de kom fietsers uit de voorrang. De voorrang is een belangrijke
aanbeveling. Over de vormgeving zeggen ze ook het een en ander dat
minstens
van even groot belang is voor onze veiligheid een comfort. Als fietser
realiseren we ons dat wellicht te weinig.

In Zuid Holland zijn we in ieder geval al zover dat de provincie alle
gemeentes heeft aangeschreven dat het van belang is om de aanbevelingen
ook
inderdaad als uitgangspunt te nemen.

Heb je last van foute rotondes? Kijk dan op de site www.fietsersbond.nl
en/of neem contact op
met de Fietsersbond.

Frans, die er soms draaierig van wordt, RuigrokOntvangstinstellingen wijzigen?
andere vragen?:
http://ligfiets.net/vvv/mailinglijst/
Lijstbeheer: ligfietsmanagers@yahoogroups.com
Afmelden ligfiets-unsubscribe@yahoogroups.com


Your use of Yahoo! Groups is subject to
http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Reacties Auteur Datum  
24491 Re: rotondes milan.vanhulst@p... Fri  11/8/2002  

Vorige bericht | Volgend bericht | Berichtenindex