Oude ligfietslijst: bericht 13002

Vorige bericht | Volgend bericht | Berichtenindex

Van: Bert Frederiks <c75@w...>
Datum:  Tue Jul 3, 2001  9:25pm
Onderwerp:  RE: [ligfiets] Schelpenpaden/kiezelasfalt

On Tue, 3 Jul 2001, Frans van Schoot Rouen wrote:

>Een goede tip: spreek er de wegbeheerder er op aan en al je terechte schade
>hebt opgelopen dien een claim in
>Bij de Fietsersbond kan men een standaardformulier vinden om dit te
>regelen.
>
>Maar het probleem is vaak om de echte beheerder te vinden
>Bij ons in Flevoland hebben we vaak te maken met een andere wegbeheerder dan
>de eigenaar van de grond,

Ik heb een tijdje tussen wat notarisvolk verkeerd en volgens mij is het zo
dat de juridische eigenaar van de grond aansprakelijk is. Hij kan dan op
zijn beurt weer een beheerder (of economisch eigenaar) aansprakelijk
stellen maar dat is niet jou probleem. Wie de juridische eigenaar is van
een stuk grond, dat weet het Kadaster, en is openbaar.

--
Bert Frederiks <BertF@d...>
http://huizen.dds.nl/~bertf/

Have fun!
Vorige bericht | Volgend bericht | Berichtenindex