[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1997][Threads 1997]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Fietscomputer/Cadansmeter

Willem Leppers schreef:
> Ik wil een oude fietscomputer gaan inzetten als cadans-meter/teller.
> Ik weet dat de juiste telling als Km/p.u. zichtbaar wordt als je de juiste
> "wielomtrek" hebt ingevoerd, maar ik weet niet welk getal dit is ,en kan
het
> ook
> niet berekenen. (ik heb het ooit wel eens gelezen in het blad Fiets maar
ben
> dit kwijt)
> Weet iemand welke waarde ik als "wielomtrek" moet invoeren, zodat 1
> omwenteling van de pedalen ook als 1 Km/p.u. wordt weergegeven, wellicht
kun
> je ook nog voorrekenen hoe je aan dit getal komt.

Ik kan alleen maar spreken voor een SIGMA BC301:

Omtrek wiel = pi (3,14) * diameter
1 uur bevat 3600 seconden
1 km = 100.000 cm
de teller meet uitsluitend het aantal pulsjes (stroomstootjes) die het per
seconde krijgt van je wielmagneet
op de teller moet je normaal een waarde instellen van :  3,14 * diameter
(in cm), bijv 220 voor wiel 70 cm

het computertje rekent als volgt:
aantal pulsen per seconde * invoerwaarde (cm) = snelheid in cm per seconde
door dit te vermenigvuldigen met 3600 (sec)   = snelheid in cm per uur
door te delen door 100000                = snelheid in km
per uur
totale rekensom:
aantal pulsen per seconde*invoerwaarde *3600 / 100.000 = snelheid in km per
uur

wil je het aantal pulsen per seconde gelijk laten zijn aan km / uur
dan moet :   invoerwaarde * 3600/100000  gelijk zijn aan 1 
dat kan alleen maar als de invoerwaarde ingesteld wordt op 100.000/3600 =
27,7 dus instellen op 28 !

Succes.   Stef Huizer

 


-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index