[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1997][Threads 1997]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

RE: Fietscomputer/Cadansmeter
Hallo Willem,

Ik heb pas 2 verschillende fiets computertjes ingesteld: Een VDO en
Kyoso. In beide gevallen was dit gewoon een kwestie van ventiel naar
beneden draaien, blokje hout neerleggen, fiets wegrijden to ventiel weer
onder aan staat. Dan het aantal milimeters tussen ventiel en blokje hout
meten en invoeren op the teller. Dit blijkt toch wel goed te werken. Het
verschil tussen beide tellers en de teller in de auto is erg klein.

Groeten,
Emiel van Brakel


>-----Original Message-----
>From:	Willem Leppers [SMTP:Willem.Leppers at hetnet.nl]
>Sent:	Sunday, July 05, 1998 12:02 PM
>To:	Ligfiets NL post sturen
>Subject:	Fietscomputer/Cadansmeter
>
>Beste lezers,
> 
>Ik ben pas sinds kort lezer van deze ligfietslist, misschien is de
>volgende vraag al wel
>eerder aan de orde geweest maar voor mij is het nog een ?
> 
>Ik wil een oude fietscomputer gaan inzetten als cadans-meter/teller.
>Ik weet dat de juiste telling als Km/p.u. zichtbaar wordt als je de
>juiste
>"wielomtrek" hebt ingevoerd, maar ik weet niet welk getal dit is ,en kan
>het ook
>niet berekenen. (ik heb het ooit wel eens gelezen in het blad Fiets maar
>ben dit kwijt)
> 
>Weet iemand welke waarde ik als "wielomtrek" moet invoeren, zodat 1
>omwenteling van de pedalen ook als 1 Km/p.u. wordt weergegeven, wellicht
>kun je ook nog voorrekenen hoe je aan dit getal komt.
> 
>Alvast bedankt,
> 
>Willem 21-22-23- Leppers
>  << File: ATT00005.html >> 


-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index