[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1997][Threads 1997]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

cadans 2
Beste Willem,

in vorige mail ging ik er vanuit dat sensor op WIEL is bevestigd
(en dan gooit schakelen roet in t eten).

Zoals door anderen opgemerkt: beter is meting aan pedaal.
Nog steeds verschilt mijn uitkomst dan van andere respondenten: 
 

Ik ga er (weer) vanuit dat je bedoelt:
hoe moet ik instellen opdat
aantal pedaalomwentelingen PER MINUUT
wordt aangegeven als km/u.
 
Rekenarij:
onderstel dat je je sensor op een 28" wiel (210cm) ZOU zetten,
computer ingesteld op 210cm,
en dat je daarmee 20km/u ZOU fietsen.
(Onderstaande berekening is onafhankelijk van deze hypothetische waarden.)
Computer geeft dan aan: 20 km/u.

Weer: die 20km/u komt overeen met 20000/60 = 33333 cm/min.
 
Per minuut draait je wiel dan 33333/210 = 159 maal rond.


Nu verplaats je het meetpunt naar de pedaal!

Vanwege bovenstaande:
als je cadans 159 pedaalslagen/min is, 
dan zal meter kennelijk 20 (km/u) aanwijzen.

Nu wil je dus niet 20 (km/u) aangewezen hebben, maar 159.

Dat bereik je kennelijk door de instelling van 210 cm te wijzigen in
	210 * 159/20 = plm 1680 cm.
(Ligt dit buiten het bereik, neem dan 168:
dat levert een aanwijzing die 10x te klein is.)

Kees Doets
Willem Leppers writes:
> 
> Weet iemand welke waarde ik als "wielomtrek" moet invoeren, zodat 1 =
> omwenteling van de pedalen ook als 1 Km/p.u. wordt weergegeven, wellicht =
> kun je ook nog voorrekenen hoe je aan dit getal komt.


-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index