[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1997][Threads 1997]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: fiscus en fiets
Jan Peter Tamminga schreef:
>Aart Wessels schreef:
>>En hoe zit het dan als je meer dan 10 km van je werk af woont? Kun je dan
>>een fiets uitzoeken die twee keer zo duur is?
>Dan gaat het hele verhaal niet door en krijg je een vergoeding op grond
van een openbaar
>vervoer regeling of volgens de regeling voor gebruik van een eigen auto
(km vergoeding)

Ik snap hier hillegaar niks van. Wat drijft een werkgever zijn werknemers
te demotiveren
als zij ver van hun werk wonen om met de fiets te gaan?
Bij het gegeven dat er tot een bepaalde afstand slechts fietsvergoeding
bestaat, kan ik me
in de verte nog wel voorstellen dat het door bepaalde, zich uitsluitend per
auto
voorbewegende mensen voor onmogelijk wordt gehouden dat iemand dagelijks
verder dan deze
afstand fietst, en dat de fiets-van-de-zaak dus geen forensenvervoermiddel
maar een
pure gift is. Echter, bij jouw regeling zat nog een tweede voorwaarde,
namelijk dat je
minstens de helft van alle werkdagen moest fietsen. En dat nu lijkt mij
ruim voldoende
argument om ook ultrafietsers in hun wensen tegemoet te komen.

Marcel (2x25km/dag, en (nog) geen cent vergoeding).

 / \   ------------------------------------------
/`|,\  Marcel Wijkstra         marcel at lostcity.nl
\ | /  Lost Boys interactive/lab   +31-20-4231525
 \ /   ------------------------------------------


-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index