[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1997][Threads 1997]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: fiscus en fiets

Beste geldbewuste liggers,

Die regeling van minder dan 10 km wel en meer dan 10 km niet vergoeden
heeft misschien te maken met de aftrekbaarheid van woon-werk kilometers.
Momenteel is het zo dat je een bepaald bedrag kan aftrekken indien je meer
dan 10 km (enkele reis) forenst. Dit is dacht ik in drie categorieen
verdeeld:
- 10 - 15 km: aftrek ongeveer 1000 gulden
- 15 - 20 km: aftrek ongeveer 1500 gulden
- meer dan 20 km: iets meer dan 2000 gulden.
Stel dat je dus iets meer dan 20 km reist en je betaalt 50% belasting dan
'verdien' je dus 1000 gulden per jaar. Dit moet je dus afwegen tegen andere
alternatieven, bijv. openbaar vervoer of kilometervergoeding. Indien je
werkgever je reiskosten vergoedt kun je natuurlijk niets meer aftrekken.

In mijn geval (werkgever: overheid, afstand 21 km openbare weg) zou ik met
de auto veel duurder uit zijn omdat ik niet in aanmerking kom voor
km-vergoeding. Met het openbaar vervoer zou ik een trajectkaart kunnen
krijgen als ik ook nog een eigen bijdrage zou betalen. Dus dan heb ik
enerzijds kosten en anderzijds kan ik niets meer aftrekken.

Oplossing: een ligfiets... Stel voor: aanschaf 3500 gulden (hij moet 5 jaar
mee), bijkomende kosten voor 5 jaar: 1500 gulden. Totale kosten 5000
gulden. Aftrek over 5 jaar eveneens 5000 gulden. Nou je voelt het al aan:
Ligfietsen kost NIETS! Als nu een carbon alleweder 15 jaar meegaat dan kun
je er zelfs over nadenken om daar geld in te investeren.

Marc -die toch liever fietst dan rekent- Dirkx


-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index