[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1997][Threads 1997]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Optima Rider / Open dag / archief / wet
Bas 't Hoen wrote:
> 
> Hallo ligfietsers,
>> 
> Ook heb ik een en ander gelezen betreffende de wetgeving,
> welke verband houdt met de breedte van ligfietsen zoals de
> beide Alleweder typen, Trice, Windcheetah etc. Weet iemand
> waar ik deze regels kan vinden ? Mag je er wel mee op de rijbaan,
> etc etc.
>> 
> Groeten,
> Bas - met drie wielen kun je ook op 't ijs liggen - 't Hoen
> 
> bash at euronet.nlHuizen, 29.03.98

Hallo Bas, en alle andere lezers,

Betreffende jouw vraag over waar je wel en niet mag/moet rijden het
volgende

----------------------------------------------------------------------------------------

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) ARTIKEL 5

LETTERLJKE TEKST

Plaats op de weg voor fietsers:
 1. Fietsers gebruiken het verplichte fietspad.
 2. Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad ontbreekt.
 3. Zij mogen van het onverplichte fietspad gebruik maken.
 4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met
   aanhangwagen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan
   0.75 meter, mogen de rijbaan gebruiken

----------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting

Deze wet-tekst moet je letterlijk lezen zoals die geschreven is.

1. Verplicht fietspad (rond blauw verkeersbord met de afbeelding van een
  fiets erin) MOET dus gebruikt worden door fietsers en bromfietser.
2. Als een verplicht fietspad ontbreekt gebruiken zij de rijbaan. Dwz
  gewoon de plaats waar tevens al het autoverkeer e.d. rijdt. Hier kan
  een fietsstrook liggen.
  (Een door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte
  van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht).
  Indien aanwezig moeten (brom)fietsers gebruik maken van de
  fietsstrook.
3. Gebruik van het onverplichte fietspad (rechthoekig zwart bordje met
  het woord 'fietspad') is uiteraard niet verplicht. Meestal een
  fietspad door een park/bos oid.
  Bromfietsers mogen geen gebruik maken van het onverplichte fietspad.
4. Hier is duidelijk sprake van fietsen op meer dan 2 wielen (3-wieler)
  die breder is dan 75 cm (al dan niet met lading, bagage). Deze
  fietsers, alsmede fietsen met een aanhangwagen die breder is dan 75
  cm (al dan niet met lading, bagage), mogen gebruik maken van de
  rijbaan, maar zijn dat niet verplicht. Deze bepaling geldt dus niet
  voor 2-wielers.
  Een 2-wieler met hele dikke/brede kranten-tassen, die breder is dan
  75 cm moet dus gewoon op het fietspad blijven.

Artikel 3, 2e lid staat fietsers toe met z'n tweeŽn naast elkaar te
rijden.
    Uit die bepaling vloeit voor dat NIET naast elkaar mogen rijden:
    a. drie of meer fietsen
    b. een fietser en een bromfietser
    c. twee of meer bromfiesters

Artikel 11
Haafdregel :  Inhalen geschied links
Uitzondering:  Fietsers en bromfietsers dienen elkaar links in te
		halen; zij mogen andere bestuurders (auto, motor, ruiter,
		paard & wagen, tram enz.) rechts inhalen.Ik hoop dat hiermede jouw vraag (en in stilte wellicht die van veel
anderen) is beantwoord.


Groetjes 


Rob


-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index