[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Bevestigingsplaats remmen.
Ludger schreef:
#Niels vroeg
#>Heeft iemand een uitgesproken mening over wat de beste bevestigings
#>plaats voor remmen is.
#**Voor** de vork, want achter de vork bestaat het gevaar dat de rem
#kompleet vastslaat ergens tussen velg en vork.

Maar dat gevaar bestaat bij het achterwiel netzogoed, en toch worden
alle velgremmen aldaar *achter* de staande achtervork gemonteerd.
Daar staat tegenover dat de krachten die optreden bij remmen op het
voorwiel veel groter zijn. Misschien is het wel zo, dat plaatsing
*voor* de (voor)vork een betere verdeling van de spanningen in de
voortrein oplevert? Ik ben erg slecht in koppels, maar zo op het
eerste gezicht levert remmen met velgremmen voor de vork een naar
voren gericht kracht op de onderkant van het balhoofd, terwijl remmen
(vertragen) op zich daar juist een naar achteren gerichte kracht oplevert.

Marcel.
-----------                      ------------------
 X  drs. Marcel Wijkstra              wijkstra at wins.uva.nl
|X|  Department of Computer Science        phn: +31 20 525 7522
 X    University of Amsterdam  The Netherlands  fax: +31 20 525 7490
----------- Life stinks. Fortunately, I've got a cold. ------------------
-
- Recumbents? Ligfietsen? Visit http://carol.wins.uva.nl/~wijkstra/Fiets/-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index