[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: 12-versnellingsnaaf van Sachs
Ludger schreef:
#Marcel schreef:
#>Ik begreep dat het om 5% vermogensverlies ging, m.a.w. als je 100W
#>vermogen levert blijft er aan de naaf slechts 95W van over.
#Precies, dus het is een ****aandrijftreinverlies**** van 5%, en aangezien
#bij 35km/h de luchtweerstand veel groter is dan de wrijvingsweerstand in de
#aandriijving...

Als er sprake is van "5% vermogensverlies", staat dat in principe los van
de *absolute* wrijvingsweerstand in de aandrijving.
N.B. In z'n totaliteit is er natuurlijk altijd sprake van 100% vermogensverlies.

#>(die kubisch (ja toch? (*)) afhankelijk is van de snelheid).
#>(*) Soms lees je "kwadratisch", met als argument dat de luchtweerstand
#>bepaald wordt door je oppervlak. Dat lijkt mij onzin, omdat het
#>oppervlak dat de lucht doorklieft niet varieert met de snelheid...
#Ergo? Dat kwadratische wordt niet bepaald door het 'frontaal
#oppervlak'.deel van de luchtweerstand (A uit 'Cw maal A'), maar door de
#vorm-factor, die bepaald wat voor luchtwervelingen en luchtstroming
#ontstaan... Toch?!

Nou ja, "effectief oppervlak" dan, Cw*A. Maar Niels heeft al uitgelegd
waar de schoen wringt, waarvoor hartelijk dank.

Marcel.
-----------                      ------------------
 X  drs. Marcel Wijkstra              wijkstra at wins.uva.nl
|X|  Department of Computer Science        phn: +31 20 525 7522
 X    University of Amsterdam  The Netherlands  fax: +31 20 525 7490
----------- Life stinks. Fortunately, I've got a cold. ------------------
-
- Recumbents? Ligfietsen? Visit http://carol.wins.uva.nl/~wijkstra/Fiets/-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index