[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: 12-versnellingsnaaf van Sachs
> 
> Ik begreep dat het om 5% vermogensverlies ging, m.a.w. als je 100W
> vermogen levert blijft er aan de naaf slechts 95W van over.
> Voor de getalletjesfreaks: ik ging er van uit dat de rijweerstand
> bij 35kmph voor het overgrote deel bepaald werd door de luchtweerstand
> (die kubisch (ja toch? (*)) afhankelijk is van de snelheid).
> 
> 
> (*) Soms lees je "kwadratisch", met als argument dat de luchtweerstand
> bepaald wordt door je oppervlak. Dat lijkt mij onzin, omdat het
> oppervlak dat de lucht doorklieft niet varieert met de snelheid...
> Als je 2x zo snel rijdt, verplaatst je in principe 2x zoveel kubieke
> meters lucht. Kennelijk (ja toch?) kost dat 8x zoveel energie.
> 
Het verschil tussen kwadratisch en kubisch schuilt ergens anders in.
De KRACHT die je ondervind van luchtweerstand is:
	F = 1/2 * rho * Cw * A * v^2
waarin:	rho de dichtheid is, Cw de weerstandscoefficient (bij een platte
    voorkant slechter dan bij een afgeronde voorkant), A het frontale
    oppervlak en v de snelheid.
Het VERMOGEN dat je moet leveren is kracht maal snelheid, ofwel
	P = F * v = 1/2rhoCwA * v^3
Dus de tegenwerkende kracht van de luchtweerstand wordt 4 keer zo groot
als je de snelheid verdubbelt, maar het vermogen dat je moet leveren 
wordt 8 keer zo groot.

-- 
Groeten van Niels,
        O                 __o
       _\\/\-%              _`\<
_____________(_)--(_)__________________________(_)/(_)_________________
Niels Geerts              | Email: niels at wfw.wtb.tue.nl
Department of Mechanical Engineering  | Phone: +31 40 2473358
Eindhoven University of Technology   | Adress: Wh -1.127, PO Box 513,
The Netherlands            	|     5600 MB Eindhoven


-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index