[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Hoe bandenspanning te meten? + kadans
Mario Penzen schreef:
#Voor een ligfiets is het zeer belangrijk dat de bandenspanning juist is.
#Zeker bij mijn Alleweder merk ik goed het verschil van al dan niet juiste
#spanning.

Voor de duidelijkheid: de "juiste" spanning is doorgaans de "maximale"
spanning die de band kan verdragen (rekening houdens met een zekere
veiligheidsmarge). Alleen bij gladdigheid kan het raadzaam zijn om
voor meer tractie een lagere bandenspanning te hanteren.

#Ik heb begrepen dat de luchtdruk 7 bar moet zijn

Als dat op je buitenband staat.

#maar hoe meet ik dat bij binnenbanden met een gewoon ventiel?
#Een compressiemeter werkt niet want het rubbertje in het ventiel houdt de
#druk tegen. Met een autopomp en verloopnippel werkt ook niet. Hoe nu
#verder?

Goeie vraag. Ik heb laatst ook een heel goedkoop autoventielvoetpompje
met drukmeter gekocht, maar dat werkt bij mij ook niet.

Volgens mij kan de fietsenmaker je wel helpen.

#Daarbij wil ik graag weten wat de ondergrens is van het aantal trapper
#omwentelingen dat je moet maken om verantwoord te kunnen fietsen.

Ach, "verantwoord" is een groot woord. Onderzoek heeft aangetoond dat
de optimale kadans bij maximale duurinspanning zo rond de 100rpm
ligt. Dat heeft o.a. te maken met zuurstofopname, snelheid van de
spiervezels, herstel en "of het prettig aanvoelt".
Er zijn individuele verschillen.
Bij minder inspanning (minder vermogen) ligt ook de optimale kadans
lager; een huisvrouw op een drieversnellingsfiets schijnt het
prettigst te rijden in z'n drie met nog geen 40rpm.

#Links en
#rechts hoor ik dat dit tenminste 90 slagen per minuut moeten zijn.

Voor ligfietsers speelt - zeker voor ongetrainden - een veranderde
belasting van spieren en gewrichten een grote rol.
Toen je als vijfjarige leerde fietsen, was snelheid nog niet zo belangrijk;
bovendien was je kinderfietsje uitgerust met een dermate klein verzet
dat je je het apezuur moest trappen (minstens 120rpm) om een beetje
vaart te ontwikkelen. Wie de overstap maakt van rechtop- naar ligfiets
wil vooral sneller zijn en zal zich dus behoorlijk inspannen. Voor
bepaalde spieren (voorkant bovenbeen, boven de knie) is dat echter net
zo'n nieuwe beweging als voor de andere spieren toen je vijf was.
Een hoge kadans betekent dat je per trap minder kracht zet, dus
het zaakje minder zwaar belast.
Daarbij zijn er ook weer onderlinge verschillen. Sommigen kunnen na
enige gewenning zonder problemen een groot verzet wegtrappen, anderen
krijgen dan meteen weer last van hun knieen en zijn gedwongen dat
hoge traptempo te handhaven. Denk er evenwel om dat je ook weer
niet te licht gaat trappen: onbelast trappen in liggende houding kan
ook weer problemen geven i.v.m. veranderde richting zwaartekracht.

Marcel.
-----------                      ------------------
 X  drs. Marcel Wijkstra              wijkstra at wins.uva.nl
|X|  Department of Computer Science        phn: +31 20 525 7522
 X    University of Amsterdam  The Netherlands  fax: +31 20 525 7490
----------- Life stinks. Fortunately, I've got a cold. ------------------
-
- Recumbents? Ligfietsen? Visit http://carol.wins.uva.nl/~wijkstra/Fiets/Archief homepage | Datum index | Onderwerp index