[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Miljeu
Marcel schreef nav Patrick Nootebos:

Knip

> Wil je dit soort afwegingen kunnen maken, moet je wel alle factoren
> meenemen. Zoals: iemand die minder beweegt, loopt meer 
> gezondheidsrisico's
> (kost meer) zit meer in de stress dus heeft een grotere kans op
> asociaal gedrag (b.v. vandalisme; kost meer), gaat eerder dood (kost
>  minder),

Knip

Ik vraag mij af of de stelling dat "eerder doodgaan minder kost vanuit 
millieuoogpunt" opgeld doet.

(a) In het algemeen komen er veel minder mensen (met minder auto's) naar 
het afscheid van een tachtigjarige, dan naar een jongoverledene. 
(b) Daar komt bovenop dat de auto's van de jongeren, die in grote getale om 
de groeve staan geschaard, vooral die van studenten en promovendi in de 
alfawetenschappen gemiddeld slechter zijn afgesteld dan die van patserige 
kapitalisten (waaronder ik mij schaar). 
(c) M.i. moeten we de millieubelasting niet absoluut, maar relatief 
beoordelen. Zoals iemand al eerder in deze string heeft opgemerkt 
veroorzaakt helemaal niet leven de minste afval (vrije vertaling). Welnu 
het gaat dus om een afweging van kosten en baten. Laten we de baten 
uitdrukken in leefjaren (Lj)en de kosten in millieubederfeenheden (Me), dan 
dienen we de waarde Lj/Me te maximaliseren. Lj behoort dus gemaximaliseerd 
te worden ipv geminimaliseerd, zoals promovendus Marcel suggereert.

Met vr gr van JEB, die inmiddels 2000 km op zijn zelf uit Zeeland 
opgehaalde M5 heeft staan, zo enthousiast is geworden, dat hij voor de 
familie nog een tweede fiets zoekt en mede, maar niet alleen daarom hoopt 
nog heel oud te worden.   
een rechte is ook een krommeArchief homepage | Datum index | Onderwerp index