[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Miljeu
ir. Blom schreef:
#Ik vraag mij af of de stelling dat "eerder doodgaan minder kost vanuit 
#millieuoogpunt" opgeld doet.
#(a) In het algemeen komen er veel minder mensen (met minder auto's) naar 
#het afscheid van een tachtigjarige, dan naar een jongoverledene. 

Hoho, ik had het over eerder doodgaan ten gevolge van gebrek aan
lichaamsbeweging, dus zeg maar op je 60e in plaats van 80e.

#het gaat dus om een afweging van kosten en baten. Laten we de baten 
#uitdrukken in leefjaren (Lj)en de kosten in millieubederfeenheden (Me), dan 
#dienen we de waarde Lj/Me te maximaliseren. Lj behoort dus gemaximaliseerd 
#te worden ipv geminimaliseerd, zoals promovendus Marcel suggereert.

Een wetenschapper van lik-me-vestje, dat ben je.

Marcel.

ObLigfiets: hoe komt het toch dat de "modekleuren" voor de ligfiets
heel andere zijn dan de modekleuren voor de rechtopfiets?
-----------                      ------------------
 X  drs. Marcel Wijkstra              wijkstra at wins.uva.nl
|X|  Department of Computer Science        phn: +31 20 525 7522
 X    University of Amsterdam  The Netherlands  fax: +31 20 525 7490
----------- Life stinks. Fortunately, I've got a cold. ------------------
-
- Recumbents? Ligfietsen? Visit http://carol.wins.uva.nl/~wijkstra/Fiets/Archief homepage | Datum index | Onderwerp index