[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Miljeu
J.E.Blom schreef:
#Na lang nadenken over een opmerking van JEB schreef Marcel Wijkstra:
#> Een wetenschapper van lik-me-vestje, dat ben je.
#Je hebt volkomen gelijk. Vooral je argumentatie is ijzersterk.

Was het serieus bedoeld dan?

In dat geval:
Mijn stelling was dat minder oud worden (t.g.v. gebrek aan
lichaamsbeweging) goed voor het milieu was.
Dat pareerde jij met iets over levensjaren per milieubelasting (L/M),
waarbij je stelde dat maximalisatie van L/M het streefdoel was.
Tot zover ben ik het helemaal met je eens.
Echter, uit maximalisatie van L/M kun je niet afleiden dat daarvoor
simpelweg L gemaximaliseerd moet worden. Immers, L en M zijn
verre van onafhankelijke grootheden. Mijns inziens is M meer dat
recht evenredig afhankelijk van L. Gegeven een functioneel verband
tussen leeftijd en milieubelasting (denk aan de gezondheidszorg!),
kan een (cumulatieve) functie F(L)=M worden opgesteld. En moet er dus
gestreefd moet worden naar maximalisatie van L/F(L).
Het is evident dat je hierbij niet zonder meer kunt stellen dat dit
bereikt kan worden door maximalisatie van L.

Marcel.
-----------                      ------------------
 X  drs. Marcel Wijkstra              wijkstra at wins.uva.nl
|X|  Department of Computer Science        phn: +31 20 525 7522
 X    University of Amsterdam  The Netherlands  fax: +31 20 525 7490
----------- Life stinks. Fortunately, I've got a cold. ------------------
-
- Recumbents? Ligfietsen? Visit http://carol.wins.uva.nl/~wijkstra/Fiets/Archief homepage | Datum index | Onderwerp index