[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Dienstverleningen voor fietsers
Dag allemaal,

ik schrijf mijn vraag in deze mailing-list, omdat ik de Nederlandse
fiets-newsgroups vanuit Duitsland niet kan ontvangen.

Voor twee lezingen over bestaande of potentiele dienstverleningen voor
fietsers ben ik op zoek naar dienstverleningen die er in het buitenland
(hier: Nederland) doodgewoon of tenminste enigermate bekend en verspreid
zijn en in andere landen zoals Duitsland nagenoeg onbekend zijn.

Ik hou mij sinds lange tijd met het Nederlandse fietsverkeer bezig en
heb het gevoel alsof er veel dingen in Nederland dermate doodgewoon
zijn, dat er nog niets eens over wordt gesproken.

Ik heb b.v. gelezen, dat er nog geen 30 jaar geleden in Amsterdam een of
400 buurtstallingen zijn geweest, waarvan sommigen bewaakt waren en waar
men kleine reparaties had kunnen laten doen. In Duitskand kennen wij
zoiets niet (ook vroeger niet).

Van zoiets als de fietsenstallingen aan de stations (de Rijwielshops)
kunnen wij alleen maar dromen(bewaakte stalling, verhuur, reparatie,
verkoop). De Duitse fietsersbond ADFC vecht er al sinds zijn oprichting
in '79 voor en nu komen de erste kleine stallingen pas.

Mijne vragen:

- als er iets aan de fiets gerepareerd moet worden: levert dat grotere
problemen op? Hoe lang duurt het tot dat de fiets gerepareerd is? Enkele
uren, dagen, weken?
- zijn er mobile reparatiediensten bekend, die besteld kunnen worden en
naar de werkplaats komen? of naar huis?
- bestaat er zoiets als wasinstallaties ook voor de fiets?
- wat doen werkgevers om het fietsen te stimuleren?
- wie kent er bedrijven die op grotere schaal fietsen van de zaak aan
hun medewerkers aanbieden? Of leasefietsen? Of cadeaubonnen voor
onderhoudsbeurten, of abonnementen voor de fietsenstalling? Heeft er
iemend een adres voor mij?
- wie heeft er al ervaring met de ANWB-reparatiekist?
- Doet de detailhandel iets voor de fietsende klant? En als ja: wat?
- waar zijn er bewaakte fietsenstallingen in den winkelcentra of elders?
worden er bepaalde dienstverleningen aangeboden (buggyverhuur,
bagagekluizen, ...)? Anders nog iets?

Graag hoor ik van andere dienstverleningen, want de bovengenoemde zijn
diegene waarvan ik weet of gehoord heb dat zij ergens bestaan.

Bij de "dienstverleningen" denk ik aan veel dingen die niet zichtbaar
zijn omdat zij zich of op privee terrein bevinden (bergingen in het
huis, fietsvoorzieningen, douches in een bedrijf etc) of aan immateriele
dingen zoals organisatorische/ financiele dingen etc. die de
attraktiviteit van het fietsen verhogen.

Het zou mij een bijzonder genoegen zijn om heel veel antwoorden de
krijgen. Bij voorbaat dank!


Ursula Lehner-Lierz (blij met mijn Hornet, een korte)
Archief homepage | Datum index | Onderwerp index