[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Dazer
THEO at radcl.ruu.nl wrote:
> 
> De Dazer is te bestellen door fl.80,- (leden 70,-) + fl.6,-
> administratie- en verzendkosten over te maken naar giro 30255 tnv.
> Fietsersbond enfb te Utrecht, ovv. Dazer.
> ___________________________________________________________________
> Theo van Soest             Department of Radiotherapy
>          0          University Hospital Utrecht
>         /\_      _~0 __0      0
>     [___]___,\'|     _,\=\=\-\_     --\_/\-
>     (*) (*)/(*)    (*)/===/'(*)    (*)~ 0
> P.O.Box 85500, 3508 GA Utrecht, The Netherlands
> E-mail: theo at radcl.ruu.nl Phone:+31-30-2507143 Fax:+31-30-2581226
> ___________________________________________________________________

Beste Theo,

Wat is een Dazer?? Heb ik iets gemist?

Groeten,
Ad de Kleuver


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index