[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Dienstverleningen voor fietsers
Een paar antwoorden voor Ursula:

> Voor twee lezingen over bestaande of potentiele dienstverleningen voo=
r
> fietsers ben ik op zoek naar dienstverleningen die er in het buitenla=
nd
> (hier: Nederland) doodgewoon of tenminste enigermate bekend en verspr=
eid
> zijn en in andere landen zoals Duitsland nagenoeg onbekend zijn.
Van de onderstaande antwoorden kan ik niet stellen dat ze voor
Nederland algemeen zijn. Misschien noem ik voorbeelden die alleen in mi=
jn
omgeving aanwezig zijn.

> - als er iets aan de fiets gerepareerd moet worden: levert dat groter=
e
> problemen op? Hoe lang duurt het tot dat de fiets gerepareerd is? Enk=
ele
> uren, dagen, weken?
Afhankelijk van het probleem. Soms ter plekke (bijv licht herstellen),
een paar uur (banden plakken) of =E9=E9n dag (revisie van een achteras
met 3 versnellingen). Bij (bewaakte) stationsstallingen vaak afspraak t=
e
maken over 's avonds inleveren, volgende morgen klaar.

> - zijn er mobile reparatiediensten bekend, die besteld kunnen worden =
en
> naar de werkplaats komen? of naar huis?
Niet algemeen. Sommige 'klusbedrijven' kun  je ook inhuren voor fiets r=
eparaties.
Waarschijnlijk wordt het dan duur: voorrij kosten, niet het goede onder=
deel,
enz. Ik weet dat de Wegenwacht (Duitsland: ADAC) wel eens overwogen
heeft zo'n dienst te beginnen. Volgens mij nooit uitgevoerd.

> - bestaat er zoiets als wasinstallaties ook voor de fiets?
Mij niet bekend.

> - wat doen werkgevers om het fietsen te stimuleren?
Varieert nogal; meestal niets; wel (bijna) altijd fietsenstalling. Mijn=
 werkgever
heeft een aantal fietsen in de stalling die men kan gebruiken om bijvoo=
rbeeld
naar het station te gaan wanneer de carpooler reeds weg is. Deze fietse=
n kunnen
bewaakt gestald worden bij het station, waarvoor de werkgever een contr=
act
heeft met de fietsenstalling. Voor eigen fietsreparaties zijn er in de =
fietsenstalling
bij het werk de basis voorzieningen aanwezig (bandenplak materiaal etc.=
)

> - wie kent er bedrijven die op grotere schaal fietsen van de zaak aan
> hun medewerkers aanbieden? Of leasefietsen? Of cadeaubonnen voor
> onderhoudsbeurten, of abonnementen voor de fietsenstalling? Heeft er
> iemend een adres voor mij?


> - wie heeft er al ervaring met de ANWB-reparatiekist?
> - Doet de detailhandel iets voor de fietsende klant? En als ja: wat?
Ja, mits de detailhandel gespecialiseert is. De meeste fietsenmakers he=
lpen
je bijv. bij het afstellen van de fiets bij aankoop. Ook bieden ze cont=
racten voor
schoonmaakbeurt, onderhoudsbeurt en verzekeringen. Steeds meer kun
je fietsen ook in de supermarkten of bouwmarkten kopen. Daar is deze
service meestal niet aanwezig.

> - waar zijn er bewaakte fietsenstallingen in den winkelcentra of elde=
rs?
In de meeste grote steden ook in de centra. Bij de grotere stations zij=
n
er bewaakte fietsenstallingen. Bij kleinere stations heb je de keuze tu=
ssen
de open onbewaakte stalling of je huurt een 'fietsbox' (een kleine kooi
met een degelijk slot erop).

> worden er bepaalde dienstverleningen aangeboden (buggyverhuur,
> bagagekluizen, ...)? Anders nog iets?
Wel bij de bewaakte stallingen. Daar kun je bijvoorbeeld ook bakfietsen
huren (voor vervoor van klein materiaal) of soms zelfs ook fietsen voor
meerdere personen.

> ...douches in een bedrijf...
> ...organisatorische/ financiele...
Douches zijn nog maar weinig aanwezig. (Ik fiets bijna elke dag 44 km;
mijn verzoek om in ons bedrijf ergens een douche te installeren is reed=
s
1 jaar in aanvraag....). Er zijn tal van mensen (ook politiek) bezig di=
ngen
te bedenken die het fietsen aantrekkelijker moeten maken. Tot op heden
is daarvan nog niet veel in de praktijk uitgevoerd.

Ik hoop dat deze antwoorden je kunnen helpen.

Henry Kompagnie, hkompagn at alm.nl.fluke.nl
(Elke dag 44 km, en nog geen ligfiets.)

Archief homepage | Datum index | Onderwerp index