[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

RE: vakantie


----------
From: 	mdijk at mail.HZeeland.nl[SMTP:mdijk at mail.HZeeland.nl]
Sent: 	vrijdag 31 januari 1997 9:07
To: 	Ligfietsen
Subject: 	vakantie

hallo allemaal,

ik rij since maart 1996 op een challenge huricanne en dat bevalt
prima, maar mijn bedoeling is om ook met deze fiets op vakantie te
gaan. Maar het grote probleem is dat een tassen set van 60 liter heb
en geen idee heb van wat je zeker mee moet nemen en wat je thuis kan
laten. Tevens ben ik op zoek naar leuke ritten en vakantie
bestemmingen voor ligfietsen.

Advies laat alles thuis. In een bergachtig gebied zal je iedere kilo die je 
bij je hebt vervloeken. Het advies is dus let bij het pakken op of je het 
echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een lange broek is vaak genoeg. 60 liters is 
meer dan genoeg voor een vakantie langs hotels ed. voor een camping 
vakantie zal de tent en of slaapzak niet altijd in de fietstassen gaan.
Hou afhankelijk van het land rekening met reserve onderdelen, in noord-west 
Europa meestal geen probleem. In zuid Europa en het voormalig oostblok is 
het aan te raden meer onderdelen mee te nemen. Eventuele panne oplossen is 
vaak een zaak van creatief denken. Bijvoorbeeld afgebroken trapper 
vervangen door een tak een remkabel.

Met de ligfiets heb ik nog geen vakantie ervaringen, wel ben ik met de 
bukfiets enige jaren op vakantie geweest.
 Voor de fietser die van een vlak gebied houd zijn de rijn en moeseldalen 
erg mooi. Dit is zeker een aanrader om te beginnen.
Frankrijk is het land voor de fietser hoewel een ligfiets vaak erg vreemde 
blikken krijgt. Meestal zo in het buitenland.
Mijn advies is als je niet veel geklommen hebt met de ligfiets kies dan 
zeker geen gebied uit met veel klimwerk.

Ik rij zelf in de omgeving van Zwijndrecht (dit ligt naast Dordrecht
voor de duidelijkheid, zijn er hier in de buurt nog meer mensen met
een ligfiets.
Ik hoop dat er mensen zijn die mij kunnen helpen met deze vragen en
problemen.groeten,

Taco Buitenhuis

Email: Rbuit.Cham at net.hcc.nl

begin 600 WINMAIL.DAT
M>)\^(C05`0:0" `$```````!``$``0>0! at `(````Y 0```````#H``$- at  0`
M` at ````(`` at `!!) &`!P!```!````# ````,``# #````"P`/# at `````"`?\/
M`0```$(````````` at 2L?I+ZC$!F=; at #=`0]4` at ````!,:6=F:65T<V5N`%--
M5% `;FQH<'8M;6%I;$!F9G-H<2Y)045H=BYN; ```!X``C !````!0```%--
M5% `````' at `#, $````:````;FQH<'8M;6%I;$!F9G-H<2Y)045H=BYN; ``
M``,`%0P!`````P#^#P8````>``$P`0````T````G3&EG9FEE='-E;B<`````
M` at $+, $````?````4TU44#I.3$A05BU-04E,0$9&4TA1+DE!14A6+DY,```#
M```Y``````L`0#H!````` at 'V#P$````$`````````U$Q`0B !P`8````25!-
M+DUI8W)O<V]F="!-86EL+DYO=&4`,0 at !!( !``T```!213H at =F%K86YT:64`
M1 0!!8 #``X```#-!P$`'P`6``4``P`%`!<!`2" `P`.````S0<!`!\`%0`(
M`"4`!0`[`0$) at  $`(0```# X,40W,$$Y040W0D0P,3%".3<R-#0T-34S-30P
M,# P`- at &`0.0! at #$!P``$ at ````L`(P`!`````P`F```````+`"D``0````,`
M- at ``````0 `Y`& YRVVZ#[P!' at !P``$````-````4D4Z('9A:V%N=&EE````
M``(!<0`!````% at ````&\#[IMCZEP'0E[K1'0N7)$15-4`````!X`' at P!````
M!0```%--5% `````' at `?# $````6````4F)U:70N0VAA;4!N970N:&-C+FYL
M`````P`&$.B#(Z\#``<0/08``!X`"! !````90```"TM+2TM+2TM+2U&4D]-
M.DU$24I+0$U!24Q(6D5%3$%.1$Y,4TU44#I-1$E*2T!-04E,2%I%14Q!3D1.
M3%-%3E0Z5E))2D1!1S,Q2D%.54%223$Y.3<Y.C W5$\Z3$E'1DE%5%,`````
M` at $)$ $```!/! at ``2P8``! at +``!,6D9UDPU[0_\`" at $/`A4"J 7K`H,`4 +R
M"0(`8V at *P'-E=#(W! at `&PP*#, at /%` at !P<D)Q$>)S=&5M`H,S-P+D!Q," at S0$
M1A,S,2"["%4" at 'T* at  C/"=D[%\]X,C4U`H * at 0VQ"V!N\&<Q,#,44 L*%%$+
M\AIC`$  at "H4*BVQI,00X, +1:2TQ-#3/#? ,T!Z3"UDQ- at J at `V#U$]!C!4 M
M(+<*AQ]K##!U(#9&`V$Z(;X at - at R"(,!M9&EJ:T `P ,0&"Y(6 at G at &K%D+FZ 
M;%M33510.B5__2:#72%?(FT&8 (P(Y\DJP)V!1!J9&%G(#,5%D!J`'!U"L!I
M(#$`.3DW(#DZ,#<S**\B;51O*N\DJTQI;F<>8!' $;!N+H\IOG6<8FH at <3"O
M*_QA:P!PSG0(D!R_'<,S-A\W' 5K(#81 at &P78" [`1/ at 844'0"PW_&EK("S1
M(/$`D&YC925 at .Z `("WBH#8 at ;W  at ">$ at $7%7.V$:T#UP: AQ8P!P;D\]<#Z!
M+0`%0&)E-W!LSG0*A1-0!W!A+#V#)6#G)U #H$! at 9&\F4 N +2#K! `^,&T^
M,&\\T > !4"]#;!Z/7 RLSXR-W8 at $]!E"H5G.Z!N+ at 700;)H[T.1"<  at 44$A
M;P) at ">!#(/]"X4 B/G(!D 00/H$1L3=ANP. at .6  at '? 3T$928 at J%]SZ!/R ^
M at 6D-L#\Q2>!(\]9W0#$U4"!#X&M)H0> _SUQ0G %0#_ !X #H#Z!2\7^=#]0
M0N$WD0J%"V 3T$7Q_E1 < GP!"! 8$K1/- ^0;9Z0G \T&Y!LCMP=4Q0_SSA
M`D!-5#=]0& 3PD'P/Q'O4B%#0$\!,I<N"H\;WU4R^$%D= at B0!" +8$ Q.U)W
M!"!.(T8`24UA/H% 8')?1< 1<#? +2 _(&((D&2_3" '0$OR6D$$D#UP:P,0
M_SLP)T ]<$P!6C ]$$P!2=&[2.$$D'878$Q!1?%(0Y'V85=T1Z)U5[%#D5PB
M1G+-53!K75$^,F]F7%1'\;]9L4T0!'!9X5R21 at !")U#_5 ) 8"906F ^<AJR
M7 $#8#]0P4+A-W W at $J181!E9_]&`$E&7C-,D07 +0!* at F1"7U/T/G)$IQJR
M!"!H(%%LGP0 at "8!&`&9W/Y!M<$*B?T2G6H(-L$4A`C _XF A<_U7T7!: at %#1
M,L$[03? +/"_/+! `4/U2%5%Q%4%2 A at ]3M 9A& ;DQ0'? G8$CS_T9R)F(\
MX%U"0J)# at A?0$;#_70`]< ( at !($-L#[Q08!LL2-A$ 6P9"UW4T$ at 1?L(<#Y 
M84R";5$#($JC1Q;]6--Z3D!:8'-E/H%&<E0"_P# 5%%#,1/ `F!#44+A1G+_
M1=%%(3S at 7> ^ at 65S<<A, at ]=&X4TC1 at !%3[%T"E [</]?<3^R/D 78$AS8Z8^
M<EJ ]V/Q20(%`&5 , B08#!XT;]=4V';;N!:$0- at 7[)T>+#\<'!)H5SB8O) 
M`6:&`9![?.07T&TWD$! at ) at `W_$W_0Y-41TLS/,%A$%GR9MJ \O\%$%.R08!S
M$ , at 4 5#A$!0_U% at 1!1PH3\A+7 7T%_31*?//R!S$%-!;A< at 5E02;.;_99)%
M`4D"9L,+8&0"6C-G\/YU6F%"`FJ!+-%-8TS1$;"?8G '0$U268!,P6]I1 at #^
M1$F 0M),-#YR1=%XLGE!]T, at 1N% 8&<+ at #_ ; at  at C4/]O$2S1=[=P(U0#B^EG
M\(J1_P, at 8J.$AGRTD#$LP$=AB$+W'?!?HY029V&AA !S]%" at _VRB1G*(<$F!
M)K F<H.60 at +_7> at '0 0 at 3 %K\T^PAV$_(/YK%V!3 at '8S7+&(!81W6V#_!Y%E
MPDPT2J-:%9JQ0W.=<^>=X =P<Q!R:X,=.-\Y[_9)/-1#X&Q at ,&RT`W _(+=7
M at &F#`Z!:`_!"$&07T/U at TB at G0' !,I!-`3N at <S'^1'+1J!-5!94V7H!*\6]2
M_T9P2O!! at (YC2:((D6REB'#_"'! at \G#B3&,` at 'CC0+:6JO]4]J7!9_ ^04?3
MK>>.9$4!VT'Q3G!UDP)&86R H*Y3_T.T+, M$$U30,=',GJB50^_5A^B^456
M8U%/03O=5 #0W3LP0IJS3C*BS$4ETC60DE*:HBY#$8!M0#_ <6& at :&-C)J&U
ME1;Q``&^< `#`! 0``````,`$1 `````0 `',"!>A8NR#[P!0 `(,"!>A8NR
9#[P!' at `]``$````%````4D4Z( ````!%H `'
`
endArchief homepage | Datum index | Onderwerp index