[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: nlhpv-digest V1 #12
>Merk op dat tijdens het remmen de voorwieldruk flink
>toeneemt (maar uiteraard nooit hoger wordt dan het gewicht van fiets,
>bepakking en berijder).

Voor puristen: als de berijder remt, duikt het front van de fiets iets naar
beneden, door de vering als die aanwezig is. Als die invering volledig is,
zal het gewicht van fiets plus berijder omhoog gebracht gaan worden, door
de draaiende beweging van het geheel ten opzichte van het raakpunt van
voorwiel en wegdek.
De snelheid van de draaiende beweging is afhankelijk het remmen. Bij hoge
snelheid en goede frictie tussen weg en wiel lijkt het me niet onmogelijk
dat de voorwaartse energie wordt omgezet in een opwaartse beweging van
berijder en fiets, daarmee een kracht uitoefenend op het wegdek die vele
malen groter is dan die van massa van berijder maal aantrekkingskracht van
de aarde.

Een en ander heeft bij mij ooit proefondervindelijk tot een doorgebogen
voorvork  geleid (toen nog uitgevoerd in een veel kleinere koker), terwijl
ik daarv'o'or doodleuk op de 'voorstang' van de flevobike kon zitten, boven
het voorwiel, zonder dat de vork ook maar een krimp gaf.

ard
Archief homepage | Datum index | Onderwerp index