[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: slap gelul

> >> Hebben jullie de 'recensies' in FIETS (dat blad) gelezen over drie 
> >> modellen  ligfietsen. 
> 
> >Slap gelul, volgens mij.
> 
> Een intrigerend antwoord - kun je dat misschien toelichten?
> Robert van Weperen.

Het gewraakte artikel was aardig geschreven en bevatte ook gegevens. 
Evenwel van een 'recensie', een productbespreking dus, verwacht ik 
relevante informatie. Relevante informatie houdt in: kritische analyse van 
gegevens. Het is niet moeilijk om een paar bladzijden te vullen met 
ongecensureerde gegevens, maar daar help je de consument niet mee. Uit de 
losse hand geef ik een selectie van de vragen die bij mij opkwamen bij 
lezing van het artikel. 

1. Op grond van welk kriterium zijn de fietsen (Flevobike Basic, Challenge 
Wizard en Optima Condor) eigenlijk voor bespreking geselecteerd. Zijn zij 
'tamelijk willekeurig' gekozen of zijn zij bij elkaar gegroepeerd omdat 
alle drie 'door hun opvallende robuustheid het eeuwige leven uitstralen' 
(pag 58, laatste alinea).

2. De prijzen van de fietsen zijn gegevens, een verklaring van het grote 
prijsverschil is informatie. Dat ontbrak dus. Als het gaat om drie 
willekeurig gekozen, maar robuuste tourfietsen hoe valt dan het grote 
prijsverschil (f 2,480 - f 4,375) te verklaren? Het prijsverschil tussen de 
Basic en de Challenge in de besproken uitvoering kan, lijkt mij, niet 
liggen aan de uitvoering van de versnelling, omdat de goedkopere Basic 
uitgevoerd is in een combinatie naaf/derailleur en de Challenge alleen in 
een versnellingsnaaf. 

3. De Basic is 'een heel gemakkelijk rijdende ligfiets en zeer geschikt 
voor beginners' (pag 8, 3de kolom). Deze uitspraak leidt tot de volgende 
vragen: 
(a) Zijn de andere twee beoordeede ligfietsen niet, of minder geschikt 
voor beginners? 
(b) Adviseert de auteur de nieuwkomer om eerst een beginnersfiets a raison 
van f 2,500 tot f 4,400 te kopen, om dan na verloop van tijd (hoeveel tijd) 
een ligfiets voor gevorderden aan te schaffen? Of is het concept 
'beginnersfiets' flauwekul en zou men beter onderscheid kunnen maken op 
grond van de karakteristiek van de leercurve: Hoe lang duurt het voor men 
een bepaald type ligfiets onder de knie heeft (bijv. lang, kort en ultra 
kort)?

4. 'De trend in ligfietsenland gaat zonder meer in de richting van 
bovensturen' (pag 8, 1ste kolom). Geldt dit alleen voor fietsen, die 'zeer 
geschikt zijn voor beginners' maw voor ligfietsen waar je zo op kunt 
wegrijden, of is dit in het algemeen geldig voor alle typen ligfietsen. Het 
is duidelijk dat, als Batavus een dunne markt met 1500 stuks met bovenstuur 
inundeert, bovensturen sterk gaat domineren. Maar is dat een trend? 

5. De Optima Condor is naar keuze leverbaar met bovenstuur of onderstuur.
(a) Geldt dit ook voor de twee andere besproken ligfietsen?
(b) Waarom werd de Condor op verzoek van de auteur uitgerust met een 
onderstuur. 

Gr JEBArchief homepage | Datum index | Onderwerp index