[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re:alleweder/politie en ongelukken
>P.S. Wat mij wel verbaasde bij de afwikkeling, dat de politie niet van plan was
>om ter plaatse te komen toen ik per telefoon melding maakte. Alleen wanneer
>ik niet tot een overeenstemming zou kunnen komen met de ouders zouden zij
>komen. Zijn deze ongevallen met scholieren nu zo gewoon geworden dat men dit
>niet meer behandeld?

De politie komt alleen als er schade is aan straatmeubilair (= van gemeente
of rijk, dus is van derden) of aan eigendommen van derden, danwel in het
geval van letselschade (gewonden). Aangezien aan geen van de voorwaarden is
voldaan (gelukkig...) heeft de politie op "gebruikelijke" wijze gereageerd.

ard
Archief homepage | Datum index | Onderwerp index