[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Verlichting
Marcel schreef:
> 
> Is het niet zinvoller om in plaats van die zeners er een tweede lamp
> bij te plaatsen? Doordat de dynamo dan zwaarder belast wordt loopt
> de spanning minder snel op (je geeft het zelf al aan), en je hebt
> nog eens meer licht ook. Alleen zal het bij lagere snelheid wat
> minder zijn.
>
Als je een tweede lamp in plaats van de zeners (die waren parallel 
aan het lampje geschakeld) gebruikt, dan neemt de totale weerstand 
toch af? En dan trap je lichter! Maar met minder licht.

> Hoe meer lampjes je aan je dynamo hangt, hoe zwaarder het trapt
> natuurlijk. Immers, alle stroom die je verbruikt komt uiteindelijk
> toch uit je benen. Maar: als die zeners doorslaan (m.a.w. als je
> boven de 7,5V uitkomt), wordt er dan ook niet meer stroom getrokken?
>
Als je ze in serie schakelt neemt de weerstand toe en trap je 
zwaarder. Maar of je meer licht hebt? Wel als je twee keer zo hard 
fietst als de geleverde spanning rechtevenredig is met de 
draaisnelheid van je dynamo.
Volgens mij zullen die zeners warm worden als ze doorslaan. 

>
> Marcel.
> -----------                      ------------------
> X  drs. Marcel Wijkstra              wijkstra at fwi.uva.nl
> |X|  Department of Computer Science        ph: +31 20 525 7522
> X    University of Amsterdam  The Netherlands  fx: +31 20 525 7490
> ----------- Life stinks. Fortunately, I've got a cold.------------------
> -
> - Recumbents? Ligfietsen? Visit http://carol.fwi.uva.nl/~wijkstra/Fiets/
> 
> __Hans Bon__________


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index