[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: /cool/
Robert van Weperen vroeg:
> Hoe cool is de ligfiets?
> Is het nog steeds een mobiel dat geassocieerd wordt met knutselaars,
> geitewollesokken etc. of kun je ermee in je snelle pak naar een afspraak op
> het hipste terras in town? Of is het allebei?

Een mooie ligfiets is ontzettend cool: als mensen de gelegenheid 
hebben om je op een terras aan te spreken tonen ze vaak oprechte 
interesse en bewondering. Maar je doet zoiets teniet door op een 
afgeragd of zelf in mekaar geflansd ding te gaan rijden. Fietsen die 
in wat grotere aantallen geproduceerd worden blijken vaak toch ook 
een stuk beter afgewerkt.
Dat ligfietsen cool zijn blijkt ook uit het feit dat ze gejat worden: 
zelfs Flevoracers zijn niet meer veilig. Het stallen is dus een grote 
beperking voor het gebruik als /cool/ voertuig.


___________________________________________________________________
Theo van Soest             Department of Radiotherapy
         0          University Hospital Utrecht 
         /\_      _~0 __0      0
    [___]___,\'|     _,\=\=\-\_     --\_/\-
     (*) (*)/(*)    (*)/===/'(*)    (*)~ 0
 P.O.Box 85500, 3508 GA Utrecht, The Netherlands
 E-mail: theo at radcl.ruu.nl Phone:+31-30-2507143 Fax:+31-30-2581226
___________________________________________________________________


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index