[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Verlichting
Hans Bon schreef:
#Marcel schreef:
#> Is het niet zinvoller om in plaats van die zeners er een tweede lamp
#> bij te plaatsen? Doordat de dynamo dan zwaarder belast wordt loopt
#> de spanning minder snel op (je geeft het zelf al aan), en je hebt
#> nog eens meer licht ook.
#Als je een tweede lamp in plaats van de zeners (die waren parallel 
#aan het lampje geschakeld) gebruikt, dan neemt de totale weerstand 
#toch af? En dan trap je lichter! Maar met minder licht.

Stukje natuurkunde:
	V=I*R, oftewel I=V/R
Bij gelijkblijvende spanning zal, als de weerstand afneemt, de stroom
dus toenemen.
	P=I*V, of zelfs P=V*V/R
Bij afnemende weerstand, dus toenemende stroom, neemt het vermogen toe.
Dus echt wel zwaarder trappen!o

Zo simpel als boven geschetst ligt het niet, want een dynamo is absoluut
geen ideale spanningsbron, hetgeen je merkt als je koplamp het begeven
heeft (en daar waren nou juist die zenertjes voor...). M.a.w. de geleverde
spanning is afhankelijk van de belasting. Het zou kunnen zijn - maar dat
durf ik niet met zekerheid te zeggen - dat hij wel (bij een vaste snelheid)
als stroombron te beschouwen is. Dat komt in ieder geval overeen met de
waarneming dat bij een grotere weerstand R (doorbranden van lampje) de
spanning V ook toeneemt (en het gelevrde vermogen P ook).

#> Hoe meer lampjes je aan je dynamo hangt, hoe zwaarder het trapt
#> natuurlijk. Immers, alle stroom die je verbruikt komt uiteindelijk
#> toch uit je benen. Maar: als die zeners doorslaan (m.a.w. als je
#> boven de 7,5V uitkomt), wordt er dan ook niet meer stroom getrokken?
#Als je ze in serie schakelt neemt de weerstand toe en trap je 
#zwaarder.

Niet dus.

#Volgens mij zullen die zeners warm worden als ze doorslaan. 

Lijkt mij ook. En daar wordt dan dus nodeloos nuttig (trap)vermogen
gedissipeerd.


Feitelijk is er behoefte aan e'e'n van onderstaande systemen:
(1) Een dynamo met een vaste stroom, ongeacht de trapsnelheid.
  Dan is het slechts een kwestie van de juiste lampjes kiezen.
  De zeners komen nog wel van pas, voor als er onverhoopt
  een lampje doorbrandt.
(2) Een dynamo met een vaste spanning, ongeacht de trapsnelheid en
  de belasting. Meer lampjes plaatsen betekent dan direct meer licht,
  ten koste van zwaarder trappen.
(3) Een lamp die niet door kan branden, maar gewoon meer licht gaat geven
  als je harder trapt.

Systeem (2) is ideaal, tenzij je het licht vooral voor eigen zicht gebruikt.
Immers, hardfietsers moeten verder vooruit kijken (begon deze draad daar niet
mee?). In dat geval is (3) te prefereren.
Systeem (3) is bovendien redelijk realiseerbaar door een cluster van lampjes,
waarbij elk volgend lampje pas mee gaat doen als de andere(n) maximaal
branden (dus nog niet doorbranden). Zou het werken om tussen die twee zeners
gewoon een lampje te hangen?

Marcel (druk aan het experimenteren met LED-verlichting op een mini-dynamootje).
-----------                      ------------------
 X  drs. Marcel Wijkstra              wijkstra at fwi.uva.nl
|X|  Department of Computer Science        ph: +31 20 525 7522
 X    University of Amsterdam  The Netherlands  fx: +31 20 525 7490
----------- Life stinks. Fortunately, I've got a cold.------------------
-
- Recumbents? Ligfietsen? Visit http://carol.fwi.uva.nl/~wijkstra/Fiets/Archief homepage | Datum index | Onderwerp index