[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: HPV-nieuws
In de net uitgekomen HPV-nieuws wordt melding gemaakt van speling in 
de achterbrugophanging van Challenge Hurricanes (blz 12).
Dit euvel is IN GERINGE MATE bij intensief proefgebruik geconstateerd.
Zo heeft bijvoorbeeld Ludger Offerhaus vorig jaar een tocht naar de 
Pyreneen gemaakt zonder dat dit probleem optrad. Alleen zijn ICE 
voorvork scheurde (en die wordt sinddien niet meer geleverd).
De speling werd verergerd door regelmatige demontage. Het probleem, 
voor zover hiervan sprake was, is inmiddels allang opgelost met een 
andere pen met beter passende lagerbussen. Deze zelfde pennen worden 
inmiddels ook door Flevobike gebruikt voor de ophanging van de 
voorvork.
De in HPV-nieuws genoemde Frank Kaiser was reeds op de hoogte van deze
oplossing, en naar ik gisteren vernam, had Paul Voerman hem ook al 
zo'n pen toegestuurd.

Ik heb mij kortom ernstig gestoord aan deze op onjuiste feiten 
gebaseerde stemmingmakerij en verbaas mij erover dat HPV-nieuws dit 
zonder weerwoord afdrukt.

Overigens weet ik van Challenge dat hun service perfect is. Alle 
Hurricane-eigenaren die menen last te hebben van speling in de 
achterbrugophanging kunnen zich melden bij Paul Voerman voor 
toezending van een nieuwe pen.

Theo van Soest,
zeer tevreden berijder van een Wizzard en goed op de hoogte van de
ontwikkeling van de Hurricane.


___________________________________________________________________
Theo van Soest             Department of Radiotherapy
         0          University Hospital Utrecht 
         /\_      _~0 __0      0
    [___]___,\'|     _,\=\=\-\_     --\_/\-
     (*) (*)/(*)    (*)/===/'(*)    (*)~ 0
 P.O.Box 85500, 3508 GA Utrecht, The Netherlands
 E-mail: theo at radcl.ruu.nl Phone:+31-30-2507143 Fax:+31-30-2581226
___________________________________________________________________


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index