[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: HPV-nieuws, Hurricane

Hoi Theo en ander geinteresseerden,

> In de net uitgekomen HPV-nieuws wordt melding gemaakt van speling in 
> de achterbrugophanging van Challenge Hurricanes (blz 12)......
> ....Het probleem, voor zover hiervan sprake was, is inmiddels allang 
> opgelost met een andere pen met beter passende lagerbussen...

Ik ben blij dat het euvel ondertussen verholpen is, bedankt voor deze 
informatie!

> De in HPV-nieuws genoemde Frank Kaiser was reeds op de hoogte van deze
> oplossing, en naar ik gisteren vernam, had Paul Voerman hem ook al 
> zo'n pen toegestuurd.

Die indruk had ik eerlijk gezegd niet, Frank deed in de vakantie juist
zijn beklag over het feit dat hij het er al meermalen over gehad had, maar
zonder resultaat. Maar misschien had dit te maken met het feit dat het
niet zo vaak voorkomt? Hoe kom je aan de informatie dat Frank eind juli op
de hoogte was van deze nieuwe pen? Heb je Frank gesproken?

> Ik heb mij kortom ernstig gestoord aan deze op onjuiste feiten 
> gebaseerde stemmingmakerij en verbaas mij erover dat HPV-nieuws dit 
> zonder weerwoord afdrukt.

Dat is jammer, maar ik denk dat deze reaktie nogal emotioneel is. Mijns 
inzien is er geen sprake van onjuiste feiten, ik was er tenslotte zelf 
bij. Wat stemmingmakerij betreft had de schrijver van het stuk het 
misschien iets tactischer kunnen formuleren. Toen het gebeurde regende 
het nogal hard, en iedereen kreeg het koud tijdens het wachten, dit is 
natuurlijk ook niet zo bevorderlijk voor de stemming!

Je meent toch niet serieus dat HPV nieuws censuur moet gaan toepassen? De 
Hurricane is niet de enige fiets die wat commentaar te verwerken kreeg! 
Het is een reisverslag van iemand die verder geen belang heeft bij welk 
merk dan ook, hij bouwt zijn eigen fiets...

> Overigens weet ik van Challenge dat hun service perfect is. Alle 
> Hurricane-eigenaren die menen last te hebben van speling in de 
> achterbrugophanging kunnen zich melden bij Paul Voerman voor 
> toezending van een nieuwe pen.

Prima, dit lijkt me inderdaad uitstekende service!

> Theo van Soest,
> zeer tevreden berijder van een Wizzard en goed op de hoogte van de
> ontwikkeling van de Hurricane.

Alleen misschien wat minder objectief??? Overigens ben ook ik erg 
positief over het Hurrietje...

Met vriendelijke groet, Marielle Bakker
Wedstrijdcommissie NVHPV


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index