[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: Flevobike gestolen
Heb je dit al door gegeven aan de NVHPV, misschien kunnen ze dit in de HPV-
nieuws plaatsen.
Ook lijkt het me raadzaam om Duitsland niet te vergeten (bestaat er 
eigenlijk een DVHPV ?) 

On 7 Jul 96 at 23:58, adridg at sci.kun.nl wrote:

> Op 5 juli is van de parkeerplaats van het Augustinum,
> Graafseweg 274 in Nijmegen, een witte flevobike gestolen.

>   framenummer 94-180
> 
> Eenieder wordt gevraagd op te letten of er een flevobike in de
> buurt te koop wordt aangeboden; ik ben u zeer erkentelijk.
> 
> ade
Ik zal zelf ook uit kijken naar witte flevobikes.
 --
tsjow enzo, Jan
 ___________________________________________________________________
| Use finger      |  PGP-Fingerprint: 8D 5E 4C 23 73 3C CA A2 |
| jvhaarst at xs4all.nl |          90 12 EF 23 A9 60 0B EA | 
|  for PGP-key    |   He who throws mud loses ground.    | 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index