[Zoeken][Index 1997][Threads 1997][Index 1998][Threads 1998]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

Re: wielgrootte
Theo van Soest schreef:
#Recentelijk kwam iemand tot de conclusie dat de rolweerstand van een 
#kleiner wiel ook kleiner is dan die van een groot wiel om dat het 
#contactoppervlak kleiner is.

Dat was volgens mij op de hpv-list.
Hier, op de nlhpv-lijst, ging het over bandenslijtage.

#De grootte van het contactoppervlak van een luchtband met de weg 
#wordt (vrijwel) uitsluitend bepaald door de luchtdruk in de band 
#enerzijds en de verticale kracht ('het gewicht') op het wiel 
#uitgeoefend door fiets en berijder anderzijds. Het contactoppervlak is 
#dus onafhankelijk van de diameter. 

Dat lijkt me stug. Zeker als je naar extremen gaat kijken: een 5" wiel
kan nooit hetzelfde contactoppervlak hebben als een 100" wiel, bij
dezelfde druk en bandenmaat (in dwarsdoorsnede), tenzij het oppervlak
naar nul gaat. Misschien is het verschil tussen een harde 20x1-3/8 en
een even harde 26x1-3/8 verwaarloosbaar, dat zou kunnen.

#De rolweerstand neemt om twee redenen toe met een afnemende diameter:
#1) Bij kleinere wielen moet de band meer vervormen om aan hetzelfde 
#oppervlak te komen.

Dat gaat wel uit van de aanname dat het contactoppervlak diameter-
onafhankelijk is. Maar dit lijkt me nu juist een argument om aan
te voeren dat dat *niet* het geval zou zijn.

#2) Bij oneffenheden is een groot wiel gunstiger omdat de verticale 
#verplaatsingen kleiner zijn, en er derhalve ook minder energie in de 
#verticale beweging wordt gestopt.

Is er een precieze definitie van rolweerstand? Horen vertikale bewegingen
daar ook bij? Immers, een goed geveerd klein wiel heeft een lagere
ongeveerde massa dan een dito groot wiel.

Marcel.Archief homepage | Datum index | Onderwerp index